آکادمی توحید شجاعی

 دانشگاه موفقیت در جیب شما!   📲
أپلیکیشن اختصاصی رشد و موفقیت توحید شجاعی
👈 در هر شرایطی میشه ثروتمند شد! 💵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مُربی توحید شجاعی 
▪️ نویسنده‌ کتاب جهش مالی با قدرت ذهن
▪️ بنیانگذار جهش مالی در ایران
▪️ حضور در برنامه و رسانه‌های ملی
▪️ مشاور و مربی شماری از غول‌های اقتصادی کشور
▪️ دارای گواهینامه بین المللی LIFE COACHING و MASTERY
▪️ فعال در صنعت چای و عسل

آدرس:

تهران | مشهد

شماره تماس:

09155551981